BYGG…för företag

Bygga nytt, bygga om, till eller ut? Då har du kommit rätt.

  • NYBYGGNATION
  • OMBYGGNATION
    & ETABLERING
  • TILLBYGGNAD
  • REPARATION
    & UNDERHÅLL
  • RENOVERING
  • BESIKTNING

BYGGA NYTT: Låt PCN stå för totalentreprenaden. På så vis får du en enklare kommunikation runt byggprojektet – bara en kanal att hålla kontakt med.

BYGGA OM/RENOVERA: Är det så att ni flyttar till nya lokaler som behöver anpassas efter era förutsättningar och behov? Genom att t.ex. flytta väggar kan vi skapa nya rum så att ni får de utrymmen ni behöver.

SKADOR OCH FÖRSÄKRING: PCN är förtroendeentreprenör för ett flertal försäkringsbolag. Det innebär att vi kan besiktiga och återställa försäkringsskador. Det kan gälla t.ex. vattenskador eller återställning efter inbrott.

FÖREBYGGA: Genom vårt samarbete med försäkringsbolagen utför vi underhållsbesiktning enligt försäkringsbolagens rekommendationer.

Ring oss och berätta vad du vill göra för arbete på företagets fastighet så  tar vi fram en lösning som passar dig!